Hiiumaa koostöölepingu lugemine läbis Hiiu valla volikogus esimese lugemise 

Hiiu valla volikogus oli 16.veebruaril arutlusel Nelja Energia AS-i, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahelise koostöölepingu sõlmimine ning volikogu otsustas dokumendi saata teisele lugemisele. 

Hiiu vallavalitsus sõlmis 2014. aastal Loode-Eesti meretuulepargi arendaja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ ja selle emafirmaga Nelja Energia AS ühiste kavatsuste protokolli eesmärgiga leida selline lahendus meretuulepargi rajamiseks, mis sobib nii kohalikule kogukonnale kui ka tuulepargi arendajale.  Protokolliga saab tutvuda Hiiu valla kodulehel.

Protokoll on sõlmitud tähtajatult, kuid näeb ette, et kahe aasta jooksul pärast jõustumist sõlmitakse protokolli täitmiseks vajalikud lepingud ja/või kokkulepped. Mullu suvel kehtestas Hiiu maavanem merealade planeeringu, milles nähakse ette alasid ka meretuuleenergia kasutuselevõtuks. Seetõttu on Hiiu valla huvides, et protokollist saaks siduv leping, mis taoliste stsenaariumite rakendumise korral ka vallaelanikele kasu tooks. Nii alustati möödunud aasta augustis Hiiu valla ja Nelja Energia vahel läbirääkimisi, kohtuti 03.augustil ja 29.oktoobril Kärdlas ning tänavu 13. jaanuaril Tallinnas. Hiiu vald palkas appi ka Glimstedti juristid ning lepingu mustandi kallal töötati ligi pool aastat. Nüüd on lepingu ettepanek avalikuks aruteluks valmis.

Leping järgib suures osas ühiste kavatsuste protokollis kokkulepitut, küll aga on mitmeid teemasid täpsustud. Näiteks töötati välja kohaliku kogukonnaga tuuleenergia tulusid jagava mittetulundusühingu põhikiri ja lisa dokumendid. Seejuures täpsustati, milliseid Hiiu valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi saab toetada. Lisandus, et meretuuleenergia tuludest saab lisaks juba plaanitule toetada näiteks ka Hiiu valla elanike kogukondliku ühistegevuse projekte ja Hiiu valla elanikele kiirete andmesideühenduste (lairibaühenduste) arendamist.

Erinevalt protokollist viidi lepingusse ka kokkulepe, et tuulepargi liitmisel elektrivõrguga kasutatakse ainult mere- ja maakaabelliine, see tähendab, et kui meretuulepargi liitumine tuleb Hiiumaalt kaudu, siis tehakse seda ainult maakaabelliinide abil. Oluline on ka, et arendaja ehitab omal kulul rajatava alajaama juurde võimaluse liituda Hiiumaa elektrivõrguga ühilduval keskpingel ja vajalikul võimsusel, mille tulemusena tekib Hiiumaale elektrienergia ringtoide ning ka see tekitatakse läbi maakaabelliinide rajamise.

Lepingu ja selle lisade eelnõuga saab tutvuda Hiiu valla kodulehel.