Keskkonnaministeerium avalikustas Loode-Eesti meretuulepargi KMH


NB Tähtaja pikendamine! Keskkonnaministeerium teatas, et Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandele oodatakse ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 17. märtsini 2017.
Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande ja uuringutega saab tutvuda siin.