Keskkonnaministeerium teatas Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruande avalikustamisest

Täiendatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda:

1) Keskkonnaministeeriumi kodulehel https://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse-teated;

2) Skepast&Puhkim kodulehel http://skpk.ee/uudised/.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel 16. septembrini 2019. aastal.

KMH aruande avalik arutelu toimub 18. septembril 2019. aastal kell 16.00 Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli tänav 18, Kärdla linn).