Meretuuleenergia tehnoloogia muutub odavamaks

Mere stabiilsed ja tugevad tuuled pakuvad häid võimalusi meretuuleenergia tootmiseks. Selleks kasutatakse merel maismaaga sarnaseid, kuid tihti võimsamaid elektrituulikuid. 2016 aasta alguses oli maailmas kokku installeeritud meretuulikuid 12 GW võimsuses, enamik neist Põhjameres.

Kuigi merre ehitamine on kallim kui maismaale, siis on meretuul tugevam ja ühtlasem, mis lubab meretuulikutel toota rohkem kui maismaal. Kasutustegur, mis näitab kui palju ajast aastas toodab tuulik elektrienergiat maksimumvõimsusel jääb maismaa tuulikute puhul vahemikku 27 - 30%. Meretuulikute kasutustegur ületab aga juba olemasolevate tuulikute puhul 30%, on uutel tuulikutel üle 40% ning suureneb tulevikus tõenäoliselt veelgi. 

Viimasel ajal on meretuuleenergia hind hüppeliselt kukkunud. Kui 2009. aastal rahastuse saanud Suurbritannia Walney Offshore Wind Farm meretuulepargis toodetud energia hind on 158 EUR/MWh, siis 2016 aasta suvel Hollandis vähempakkumise võitis Borssele meretuulepark hinnaga 78 EUR/MWh ja samal sügisel Taanis Läänemerre rajatav Kriegers Flak meretuulepark hinnaga 49,9 EUR/MWh.