Video: põhiteadmised vähem kui kolme minutiga

Vaata videost, miks ja kuidas tuuleenergiat toodetakse ning
miks on hea tuulikuid just merre ehitada.
Vastuse saab küsimusele, kus on Eestis mõistlik meretuuleenergiat genereerida.
Video abil on kiirelt leitavad ka Loode-Eesti meretuulepargi tähtsaimad numbrid.