Lühiküsimused - vastused sotsiaalmeediast

Kokkuvõte Loode-Eesti meretuulepargi KMH aruande tagasisidest

Kuidas garanteeritakse tuulikute lammutamine?

Millised investeerimisvõimalused tekivad kohalikele?

Kui kaugele tulevad meretuulikud?

Kuidas on meretuulepargi alad planeerimise käigus muutunud?

Kui suur mõju on Loode-Eesti meretuulepargil linnustikule?

Kas meretuulepark segab kalu või kalapüüki?

Milline on sotsiaal-majanduslik mõju?

Kas meretuuleparki planeeritakse NATURA 2000 kaitsealadele?

Kas meretuulik tekitab müra ja infraheli?

Millised on meretuulepargi kasud ja ohud?

Kas meretuuleenergia on kallis?

Mida arvavad Hiiumaa kohalikud ja eksperdid meretuulepargi plaanidest?

Kas tasuta elekter on olemas?

Millise seisukoha võttis kohus 8000 vastuallkirja osas?

Kas Hiiumaal on tuhandeid inimesi meretuulepargi vastu?

Kas põlevkivi-elektrijaamad tasakaalustavad tuulikuid?