Millised investeerimisvõimalused tekivad kohalikele?

Vastavalt Hiiu valla, Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile, tekib Hiiu valla elanikel tulevikus võimalus investeerida atraktiivsetel tingimustel meretuuleparki. Täpsemalt rääkides tähendab see õigust omandada teatud aja jooksul meretuulepargi eelisaktsiaid ja/või võlakirju fikseeritud aastatulususega 15%. Et see teema on Hiiumaal tekitanud palju küsimusi, siis palusime eksperdilt neile vastuseid. Küsimustele vastab advokaadibüroo SORAINEN partner Reimo Hammerberg.

Reimo Hammerberg juhib advokaadibüroos SORAINEN Eesti panganduse ja finantsõiguse töörühma, mis tegeleb panganduse, projektide finantseerimise ning era- ja avaliku sektori partnerluse (PPP), kapitaliturgude, investeerimisteenuste ja -regulatsiooni, investeerimisfondide ja -struktuuride ning pensionifondidega.

Kas võlakirju/eelisaktsiaid võib pakkuda ainult teatud isikutele, nt Hiiu valla elanikele?

Võlakirju ja eelisaktsiaid võib pakkuda avalikkusele, samas lubades väärtpabereid omandada ainult isikutel, kes vastavad teatud tunnustele. Näiteks võib pakkumine olla suunatud ainult kindla riigi isikutele või kutselistele investoritele. Samuti võib lubada väärtpabereid omandada ainult isikutel, kelle elu- või asukohaks on Hiiu vald.

Mille poolest erineb eelisaktsia lihtaktsiast?

Eelisaktsiate omanikud on eelistatud dividendide maksmisel ja ühingu likvideerimisel allesjäänud vara jaotamisel tavaaktsiate omanikele. Kui ühing ei ole suuteline maksma eelisaktsiate omanikele dividendi, tuleb see välja maksta järgneval aastal - dividendi maksmise kohustusest ühing ei vabane. Lihtaktsia omanikele ei ole dividendi saamine sel viisil garanteeritud. Erinevalt lihtaktsiatest ei ole eelisaktsiate omanikel tavaliselt õigust hääletada ühingu aktsionäride üldkoosolekul, kuid kui eelisaktsia omajale ei ole kahe aasta jooksul dividendi täielikult välja makstud, omandab ta hääleõiguse. Praktikas kasutatakse Eestis eelisaktsiaid pigem harva ja jaeinvestorite puhul väga harva, kuna need on keerulisemad finantsinstrumendid ning nende väärtust on raskem hinnata.

Mis on võlakirja ja eelisaktsia olulisemad erinevused?

1)   Eelisaktsia omanik on üks ühingu aktsionäridest, kes teenib tulu aktsiatelt makstavatelt dividendidelt ning omandab eelkirjeldatud juhtudel hääleõigused. Võlakirjaomanikul on nõue ühingu vastu, mis sisaldab ühingu lubadust tasuda võlg võlakirjaomanikule ning lisaks tasuda selle pealt intressi. Võlakirjaomanikel ei ole hääleõiguseid otsuste tegemisel ühingus.

2)   Võlakirja alusel saadud raha peab ühing võlakirjaomanikule kindlaksmääratud tähtajal tagastama, kuid eelisaktsiate omanikule ei maksa ühing sissemakset tagasi (see kuulub üldiselt tagastamisele alles ühingu likvideerimisel, kui vara on piisavalt). Eelisaktsia omanik saab investeeringust väljuda, kui leiab eelisaktsiatele ostja, samas börsil noteerimata aktsiate puhul võib see olla raske ning müügihind ei pruugi olla sama, nagu oli aktsiate makstud summa.

3)   Kui ühing ei tee kindlaksmääratud ajal intressimakset, siis võlakirjaomanik saab nõuda, et talle tagastatakse võla põhiosa enne tähtaega. Kui eelisaktsia omanikule ei maksta dividende, omandab ta kahe aasta pärast hääleõiguse. Kuigi võlakirja investoril ei ole üldse hääleõiguseid otsuste tegemisel emitendis, on tal garanteeritud intressimaksed ja võlakirja põhiosa tagasimakse, mis annab ettenähtavuse tuleviku suhtes.

4)   Kui ühing likvideeritakse, on enne eelisaktsiate omanikke õigus allesjäänud varadele võlakirjaomanikel ja teistel laenuandjatel.

5)   Dividenditulu eelisaktsiatelt ei ole füüsilise isiku tasandil tulumaksuga maksustatav, vaid see on maksustatav ühingu tasandil, kuid tulumaks peetakse dividendimaksest kinni. Kuigi võlakirjade eest makstavalt intressilt peab väljamakse tegija samuti tulumaksu kinni, on tegemist residendist füüsilise isiku tasandil maksustatava tuluga. Selleks, et võlakirjade eest makstavatelt intressidelt tulumaksu kinni ei peetaks, peab väljamakse saaja teavitama väljamakse tegijat investeerimiskonto kasutamisest. Seega on investeerimiskonto kasutamisel võimalik lisaks väärtpaberite võõrandamistehingutelt saadava tulu tulumaksukohustusele edasi lükata ka võlakirjadelt saadavate intresside tulumaksukohustust.

Loe veel investeerimisvõimaluste kohta Tuulelehe artiklist Kas tasuta elekter on olemas?