Merealade planeering

Vabariigi Valitsus algatas 11.10.2012.a. korraldusega nr 441 Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu, mille Hiiu maavanem kehtestas 20.06.2016. a. korraldusega nr 1-1/2016/114.

Loode-Eesti meretuuleparki kavandatakse merealade planeeringu aladele PT 1, PT 2, PT 3, PT 4 ja PT 5.    

Vt merealade planeeringu seletuskirja ja KSH aruannet. 
Planeeringu lisadokumentidega saab tutvuda Hiiu maavalitsuse kodulehel.