Projekti ülevaade

Nelja Energia AS alustas Loode-Eesti meretuulepargi arendust 2006. aastal, mil moodustati selleks ka spetsiaalne ettevõte OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark. 2018. aasta novembris omandas Enefit Green AS Nelja Energia, millega koos võeti üle ka Loode-Eesti meretuulepargi arendusprojekt. 

Plaan on meretuulepark rajada Hiiumaa rannikust 12 km kaugusele ja koguvõimsusega 700 kuni 1100 MW, mis tähendab olenevalt valitud tuulikutüüpide võimsusest ligikaudu 100 - 160 tuulikut.

Elektrituulikute praeguse paigutuse aluseks on riiklik merealade planeering, projekti keskkonnamõjude hindamine ja erinevad piirangud. Et planeerimise käigus otsitakse meretuulepargi asukohale kõige sobivaimat lahendust ja kaalutakse erinevaid alternatiive, siis on tuulikute koguste ja võimsuste vahemik suur. Iga järgmise etapiga projekti detailid täpsustuvad, kuid tuulikute võimsused, kõrgused ega maksimaalne kumulatiivne mürapiir ei või ületada keskkonnamõjude hindamisel käigus paika pandud väärtusi.

Meretuulepargi rajamiseks esitas Nelja Energia Keskkonnaministeeriumile 23.03.2006. aastal vee-erikasutusloa taotluse, mille menetluse käigus algatas ministeerium 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise (KMH). Kuni KMH aruande heakskiitmiseni on vee-erikasutusloa menetlus peatatud.