Tehnoloogia

Siemens SWT 6,0- 154 tuuliku kondel. Allikas: www.siemens.com/global/en/home/markets/wind/turbines/swt-6-0-154.html

Tuuliku Siemens SWT 4,0- 130 näitajad. Allikas: http://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/market-specific-solutions/wind/brochures/g4-offshore-platform.pdf

Tuulepargi koguvõimsus on planeeritud 700 kuni 1100 MW, mis omakorda tähendab olenevalt valitud tuulikutüüpide võimsusest ligikaudu 100 – 160 tuulikut. Viimastel aastatel on toimunud suur areng meretuulikute valdkonnas, kus hetkel suurimad tuulikud on juba 8 MW võimsusega ja labad pikkusega üle 85 meetri.

Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise käigus on kaalutud erinevaid elektrituuliku tüüpe, mille nimivõimsus on 4-7 MW, masti kõrgus 100-105 m ja rootori diameeter 130-164 m. Tulenevalt merepõhja tingimustest hindame tuulepargi realistlikuks võimsuseks ca 700-1100 MW ehk umbes 166 tuuliku paigaldamist. 

Väiksema võimsusega tuulikutüübi valimisel paigaldatakse kokku rohkem tuulikuid kui suurema võimsusega tuulikutüübi valiku korral. Tuulikute võimsuse kasvuga üle 7 MW ei tohi nende müra emissiooni numbrid ületada müramodelleerimisel välja toodud maksimaalseid näitajaid, samuti ei tohi tuuliku kõrgus ületada 200m. 

Ülevaade täna saadaolevatest ja meretuuleparki sobivatest elektrituulikutest:

Tuuliku tüüp

Nimivõimsus (MW)

Tuulikumasti kõrgus veepinnast (m)

Rootori diameeter (m)

Tiiviku laba pikkus (m)

Siemens SWT-4.0-130

4

< 100

130

63

Siemens SWT-6.0-154-6 (Joonis 1)

6

< 102

154

75

Vestas V164-7.0 MW

7

< 105

164

80

GE Haliade 150-6 MW

6

< 105

150

73,5

Tuulikutüüp: GE Haliade. Allikas: https://www.gerenewableenergy.com/wind-energy/turbines/offshore-turbine-haliade.html
Vestase tuulik V164-7MW. Allikas: http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/