Kohalik kasu

Kohaliku kasu arvutused ja referentsid

Meretuuleparkide rajamisest saavad kasu kõik kohalikud omavalitsused, kelle rannajoonele on tuulepark lähemal kui 20 kilomeetrit. Tasu suurus on 0.5% kvartalis toodetud elektrienergia mahust (kuid mitte vähem kui 32% nimivõimsuse toodangust) korrutatud elektrihinna artimeetilise keskmisega. Omavalitsusele laekuv tulu sõltub elektritoodangu mahust ja elektri hinnast.

Hiiu valla elanikele luuakse lisaks võimalus investeerida meretuuleparki omandades eelisaktsiaid või võlakirju fikseeritud 15-protsendilise aastatulususega.

1000 MW pargi puhul on minimaalselt laekuv tulu järgnev:
Elektrihind 50€/MWh (5 s/kWh) » Tasu 700 000€ aastas (2,3% Hiiumaa Valla 2022 eelarvest)
Elektrihind 75€/MWh (7,5 s/kWh) » Tasu 1 050 00€ aastas (3,5% Hiiumaa Valla 2022 eelarvest)
Elektrihind 100€/MWh (10 s/kWh) » Tasu 1 400 000€ aastas (4,6% Hiiumaa Valla 2022 eelarvest)
Elektrihind 125€/MWh (12,5 s/kWh) » Tasu 1 750 000€ aastas (5,8% Hiiumaa Valla 2022 eelarvest)

§ 214. Meres paikneva tuuleelektrijaama tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu


Seotud teemad