Loode-Eesti meretuulepark

Loen lähemalt

Enefit Green arendab Hiiumaast põhjapoole jäävale merealale tuuleparki, mis võiks elektritootmist alustada pärast 2030. aastat.

Tuulepargi plaanitav võimsus on 1,1 GW ja selle oodatav toodang kataks enam kui poole Eesti praegusest elektritarbimisest.

Energiatarbimine ja soodne elekter on üks majanduse mootoreid. Suuremas koguses taastuvenergia tootmine toob elektri hinna alla kõigi tarbijate jaoks, aitab säästa loodust ning tagada energiajulgeolek.

Eesti on võtnud eesmärgi toota aastaks 2030 vähemalt sama suure koguse rohelist elektrit kui siin tarbitakse. Selles õnnestumiseks tuleb rajada suures mahus uusi keskkonnahoidlikke elektrijaamu ning meretuuleenergia on selleks sobilik tehnoloogia.